เกี่ยวกับเรา

พังงาต้องรอด

อยากให้ทุกคนได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อสถานการณ์โควิด แนวทางว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบชีวิตเรากำลังจะทำอะไร มีแผนอะไรบ้าง ขั้นตอนเป็นอย่างไร
ตัวเราเองต้องไปที่ไหน ติดต่อใคร มีการประสานงานอย่างไร

โดยทางเพจมีอาสาสมัครช่วยกันในแต่ล่ะด้าน ในการรวบรวมข่าวสาร ขอข้อมูลจากภาคเอกชน หน่วยงานราชการ ไปจนถึงให้ความช่วยเหลือ ช่วยประสานงาน ในอนาคต
เมื่อจำนวนระบาดขึ้นสูงแล้ว ซึ่งจะเกิดแน่ๆ แต่เมื่อไหรเท่านั้น เพราะเราไม่มีวัคซีนเพียงพอคำถาม

ในเบื้องต้น ที่ต้องการคำตอบเพื่อความแน่นอนในชีวิตคน
1. จำนวน รพ สนาม ที่เตรียมไว้ มีกี่แห่งบ้าง
2. ความจุเตียง แต่ล่ะแห่ง รองรับปริมาณต่อพื้นที่ จะเพียงพอมั้ย
3. ประชาชนอยู่เขต พื้นที่ใด ต้องไปเข้า รพ สนามที่ไหน ช่องทางติดต่อใคร อย่างไร
4. การจัดหา ราพิดเทสต์ ที่ราคาประหยัด หรือมีหน่วยงานใด สามารถจัดซื้อมาขายราคาถูก หรือแจกได้บ้าง ร้านยาใดจำหน่าย
5. เมื่อติดเชื้อแล้วเรามี ยาต้าน ฟาวิพิราเวียร์ พอกับปริมาณคาดไว้ว่าจะต้องใช้หรือไม่ อุปกรณ์กรรักษา เครื่องมือ มีครบถ้วนหรือไม่
6. บุคลากรทางการแพทย์ จำนวนเพียงพอหรือไม่ ต้องการอาสาสมัครจำนวนเท่าไหร
7. หน่วยงานใด เป็นที่ติดต่อ ประสานงาน รวบรวมข้อมูลเรียลไทม์

พังงาต้องรอด

ติดต่อเรา

ศูนย์รวบรวมข่าวสาร ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อรับมือ
สถานการณ์โควิด19 ในจังหวัดพังงา
ตั้งขึ้นเพื่อช่วยประสานงาน ภาคเอกชนร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
เน้นข่าวสารเชิงรุก ให้ความช่วยเหลือ เข้าถึงข้อมูลเบื้องต้น

ติดต่อเราได้ทาง เพจพังงาต้องรอด