อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา – 13 ส.ค. 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 06.00 น.

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 12 ราย

ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 9 ราย

  • อำเภอคุระบุรี (หมู่ 3/8/12)

รับมาจากต่างจังหวัด 3 ราย

  • สมุทรปราการ

รวมผู้ติดเชื้อ สะสม 820 ราย

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา

อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา