อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา – 12 ส.ค. 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 06.00 น.

#ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่#

รวมผู้ติดเชื้อ สะสม 808 ราย

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา