อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา – 11 ส.ค. 2564

รายงานเวลา 06.00 น.

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 06.00 น.

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัด จำนวน 2 ราย

  • อำเภอคุระบุรี ( หมู่ 3 ต.คุระ)

รวมผู้ติดเชื้อ สะสม 808 ราย

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา

ผู้ติดเชื้อ พังงา
รายงานผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564 – สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา

1 thought on “อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา – 11 ส.ค. 2564”

Comments are closed.