อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา – 10 ส.ค. 2564

รายงานเวลา 06.00 น.

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 06.00 น.

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 5 ราย

**ติดเชื้อในจังหวัด 5 ราย**

  • อำเภอตะกั่วทุ่ง 1 ราย(หมู่ 5 ต.หล่อยูง)
  • อำเภอคุระบุรี 1 ราย(หมู่ 3 ต.คุระ)
  • อำเภอตะกั่วป่า 2 ราย(หมู่ 9 ต.บางนายสี/หมู่ 8 ต.โคกเคียน)
  • อำเภอท้ายเหมือง 1 ราย(หมู่ 3 ต.ลำแก่น)

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา

อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา