อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา – 9 ส.ค. 2564

รายงานเวลา 06.00 น.

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 06.00 น.

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน9 ราย

ติดเชื้อในจังหวัด 8 ราย

  • อำเภอตะกั่วทุ่ง 5 ราย(หมู่ 2 /หมู่ 10 ต.โคกกลอย)
  • อำเภอคุระบุรี 3 ราย(หมู่ 11 ต.คุระ)

รับกลับมารักษาที่บ้าน 1 ราย จากกรุงเทพมหานคร

รวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 792 ราย

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา

อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา – 9 ส.ค. 2564
อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา – 9 ส.ค. 2564