อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา – 31 ก.ค. 2564

31 ก.ค. 64 –

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบ่ค.พง) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.00 น.

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน

  • 4 ราย
    • อำเภอกะปง (ต.เหมาะ/ต.ท่านา) 3 ราย
    • อำเภอตะกั่วป่า (ต.คึกคัก)

รวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 648 ราย

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา