อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา – 8 ส.ค. 2564

รายงานเวลา 06.00 น.

ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลนะคะ ตำบลเกาะพระทอง เป็นผู้ป่วยที่รับมาจากกรุงเทพฯ ไม่ได้เป็นการติดเชื้อในจังหวัดค่ะ

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา – 8/8/2564 07.15น.

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 06.00 น.

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดจำนวน 22 ราย

  • อำเภอตะกั่วทุ่ง 15 ราย(หมู่ 2 ต.โคกกลอย/หมู่ 8 ต.กระโสม)
  • อำเภอคุระบุรี 5 ราย(หมู่ 10,/11 ต.คุระ )
  • อำเภอท้ายเหมือง 2 ราย(หมู่ 8 ต.นาเตย/หมู่ 5 ต.ลำแก่

รับมาจากกรุงเทพมหานคร 1 ราย

รวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 780 ราย

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา

อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา