อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา – 7 ส.ค. 2564

รายงานเวลา 06.00น.

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 06.00 น.

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 15 ราย

ติดเชื้อในจังหวัด 9 ราย

อำเภอคุระบุรี 5 ราย(หมู่ 2,,11 ต.คุระ)
อำเภอท้ายเหมือง 4 ราย(หมู่ 8 ต.นาเตย)

รับผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 6 ราย

  • ปทุมธานี 4 ราย
  • ชลบุรี 2 ราย
อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่

รายงานเวลา 16.00น.

***รอการประกาศอย่างเป็นทางการจาก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา