อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา – 6 ส.ค. 2564

รายงานเวลา 06.00 น.

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 06.00 น.

ติดเชื้อในจังหวัด 13 ราย

  • อำเภอตะกั่วทุ่ง 1 ราย(หมู่ 2 ต.โคกกลอย)
  • อำเภอทับปุด 1 ราย(หมู่ 4 ต.บ่อแสน)
  • อำเภอคุระบุรี 9 ราย(หมู่ 2,10,11,12 ต.คุระ)
  • อำเภอตะกั่วป่า 2 ราย(หมู่ 4,5 ต.คึกคัก)

รวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 735 ราย

อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่

รายงานเวลา 16.00 น.

เวลา 16.30 น 5 ราย

รับผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างจังหวัด จำนวน 5 ราย

  • กรุงเทพมหานคร 4 ราย
  • สมุทรปราการ 1 ราย

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา

อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่