อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา – 5 ส.ค. 2564

รายงานเวลา 06.00 น.

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 4 สิงหาคม 2564

พบผู้ป่วยรายใหม่รวมทั้งหมด 8 ราย

  • อำเภอตะกั่วทุ่ง 8 ราย (หมู่ 8 ต.กระโสม)

รวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 716 ราย

ที่มา: PR Phangnga สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา

รายงานเวลา 16.00 น.

เวลา 16.30 น 6 ราย รวม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัด 12 ราย

  • อำเภอคุระบุรี 2 ราย (หมู่ 10,11 ต.คุระ)
  • อำเภอท้ายเหมือง 2 ราย(หมู่ 1 ต.ลำแก่น )
  • อำเภอตะกั่วทุ่ง 8 ราย (หมู่ 8 ต.กระโสม)

รวมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน-วันที่ 5 สิงหาคม 64 รวม 591 ราย

ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 394 ราย

เสียชีวิตสะสม 3 ราย

กำลังรักษา 194 ราย

  • รักษาในโรงพยาบาล 53 ราย
  • รักษาในโรงพยาบาลสนาม 141 ราย

รับผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างจังหวัด จำนวน 2 ราย จากกรุงเทพฯ

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา 

อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่