อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา – 4 ส.ค. 2564

รายงานเวลา 06.00 น.

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 4 สิงหาคม 2564

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 8 ราย

ติดเชื้อในจังหวัด 6 ราย

  • อำเภอคุระบุรี 2 ราย(หมู่ 3,10. ต.คุระ)
  • อำเภอตะกั่วป่า 3 ราย(หมู่ 8 ต.โคกเคียน)
  • อำเภอตะกั่วทุ่ง 1 ราย(หมู่ 8 ต.กระโสม)

รับมาจากต่างจังหวัด จำนวน 2 ราย

  • กรุงเทพ 2 ราย

รวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 702 ราย

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา

รายงานเวลา 16.00น.

-เวลา 16.30 น 6 ราย

รับผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างจังหวัด จำนวน 6 ราย
-กรุงเทพ 6 ราย

รวมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน-4 สิงหาคม 2564 จำนวน 129 ราย รักษาหายแล้ว 81 ราย กำลังรักษา 48 ราย

รักษาในโรงพยาบาล 15 ราย รักษาในโรงพยาบาลสนาม 33 ราย

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา