อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา – 3 ส.ค. 2564

รายงานเวลา 06.00 น.

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 06.00 น.

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 22 ราย

ติดเชื้อในจังหวัด 16 ราย

 • อำเภอคุระบุรี 14 ราย (หมู่ ,2,3,10.11 ต.คุระ/หมู่ 2,6 ต.บางวัน)
 • อำเภอท้ายเหมือง 2 ราย (หมู่ 3 ต.ทุ่งมะพร้าว/หมู่ 3 ต.ลำแก่น)

รับมาจากต่างจังหวัด จำนวน 6 ราย

 • กรุงเทพ 2 ราย
 • ปทุมธานี 3 ราย
 • อยุธยา 1 ราย

รวม ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 06.00น. จังหวัดพังงามีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 692 ราย

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา
ผู้ติดเชื้อโควิด พังงา

รายงานเวลา 16.00 น.

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 3 สิงหาคม 2564

พบผู้ป่วยรายใหม่รวมทั้งหมด 24 ราย

 • -เวลา 06.00 น.22 ราย
 • -เวลา 16.30 น 2 ราย

ในจังหวัด รวม 18 ราย

 • อำเภอคุระบุรี 14 ราย(หมู่ ,2,3,10.11 ต.คุระ/หมู่ 2,6 ต.บางวัน)
 • อำเภอท้ายเหมือง 2 ราย (หมู่ 3 ต.ทุ่งมะพร้าว หมู่ 3 ต.ลำแก่น)
 • อำเภอตะกั่วป่า 2 ราย (หมู่ 8 ต.โคกเคียน ,หมู่ 5 ต.คึกคัก)

รวมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน-วันที่ 3 สิงหาคม 64 รวม 571 ราย

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา

ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 371 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 3 ราย

เสียชีวิตใหม่ 1 ราย

ผู้เสียชีวิตรายที่ 3 เพศหญิง อายุ 28 ปี อยู่ หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อาชีพแม่ค้าขายอาหารตลาดลานโล่ง เทศบาลเมืองตะกั่วป่า เข้ารับการรักษา ณ แผนก ER โรงพยาบาลตะกั่วป่า วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 02.00 น.ด้วยอาการหายใจ เหนื่อยหอบ ไข้ ไอ ไม่รู้สึกตัวและ เสียชีวิต เวลา 03.48 น.ญาติทำการฌาปนกิจศพ ณ วัดคงคาภิมุข ในช่วงบ่ายของวันที่ 3 สิงหาคม 64 และได้ดำเนินการดังนี้

รายการประกาศปิด

 • ❌ ปิดตลาดลานโล่ง ตั้งแต่วันที่ 3-6 สิงหาคม 64
 • ❌ ปิดห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ตะกั่วป่า วันที่ 3-4 สิงหาคม 64
ผู้ติดเชื้อใหม่ พังงา