อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา – 2 ส.ค. 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบ่ค.พง) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 06.00 น.

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 3 ราย

รวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 670 ราย

อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา - 2 ส.ค. 2564

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา