อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา – 1 ส.ค. 2564

จากสถานการณ์ การเกิดผู้ติดเชื้อโควิด19 ในตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมืองและตำบลคุระ อำเภอคุระบุรีล่าสุด เวลา 10.22 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มีคำสั่ง ดังนี้1.ให้นายอำเภอคุระบุรี Lockdown หมู่ 10 ต.คุระ2.ให้นายอำเภอท้ายเหมือง Lockdown หมู่ 3 บ้านฝ่ายท่า ต.ทุ่งมะพร้าว

ที่มา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา

1 thought on “อัพเดทผู้ติดเชื้อรายใหม่ จังหวัดพังงา – 1 ส.ค. 2564”

Comments are closed.