รพ.ตะกั่วป่า ปิดห้องฉุกเฉินชั่วคราว 3 – 4 สิงหาคม 64

เนื่องจาก วันที่ 2 สิงหาคม 2564 บุคลากรทางการแพทย์ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป้นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วย COVID-19 ใน วันที่ 2 สิงหาคม 64

โรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ณ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดและเตรียมความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่สำหรับการดูแลรักษา

โดยจะเปิดให้บริการ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

โดยบังคงให้บริการตรวจรักษาที่บริเวณหน้าอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉินกลุ่มต้องผื้นคืนชีพ ผู้ป่วยเข้าระบบ Fast Track ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบทีต้องให้ยาละลายลิ่มเลือด และผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบ

ประชาสัมพันธ์ รพ.ตะกั่วป่า
ประกาศ รพ.ตะกั่วป่า