ภูเก็ต เร่งแสกนแรงงานต่างด้าวตามแคมป์ – 30 ก.ค. 64

วันที่ 30 ก.ค.64 นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง จ.ภูเก็ต สั่งการให้นายโกวิท ดารารักษ์ ปลัดประจำตำบลเทพกระษัตรี นายสิทธิชัย จันทวัฒน์ กำนันตำบลเทพกระษัตรีและนายสุลัยมารฑ์ แก้วงามดี สารวัตรกำนันตำบลเทพกระษัตรีนำกำลังฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และ 4 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อส. อสม. หมู่ 4 ผู้แทนศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมุดดอกขาว (poc) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเทพกระษัตรีดำเนินการปฏิบัติการเชิงรุกตรวจแคมป์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่หมู่ 1 และ 4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง เพื่อประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ให้มีการรักษาระยะห่าง ปฏิบัติตามหลักสาธารณสุข D M H T T A

ภูเก็ต เร่งแสกนแรงงานต่างด้าวตามแคมป์


โดยผลการปฏิบัติหมู่ 4 ประกอบด้วย 1.แคมป์เคเอ็มไอที คอนตรัคชั่น มีแรงงานเมียนมาร์ 205 คน ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 105 คน ฉีดครบโดสแล้ว 75 คน แรงงานไทย 85 คน ฉีดครบโดสแล้วทุกคน เด็ก 20 คน 2.แคมป์พระราม 2 การโยธา มีแรงงานเมียนมาร์ 231 คน ไม่มีหลักฐานแสดง 10 คน ฉีดเข็มแรกแล้ว 138 คน ฉีดครบโดสแล้ว 12 คน ยังไม่ได้ฉีด 69 คน เด็ก 12 คน คนไทย 30 คน ฉีดครบโดสแล้ว กำนันได้ประสานให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนจำนวน 35 คนให้ไปดำเนินการฉีดที่ศูนย์ฉีดสนามบินภูเก็ต โดยประสานนายวรวิทย์ ศรีสาคูคาม ประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอถลางรับไปดำเนินการต่อ

ภูเก็ต เร่งแสกนแรงงานต่างด้าวตามแคมป์


นายสุลัยมารฑ์ แก้วงามดี สารวัตรกำนันตำบลเทพกระษัตรีกล่าวว่า การสแกนตรวจสอบการฉีดวัคซีนของแคมป์คนงานต่างด้าวในพื้นที่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง นั้น เราทำมาระยะหนึ่งแล้ว เพื่อนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับจะได้ทราบว่าในพื้นที่มีแรงงานในระบะและนอกระบบเท่าไร การดำเนินการต่างๆจะได้เป็นไปตามนโยบายของ ผวจ.ภูเก็ตตามมาตรการยกระดับคุมเข้มการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภูเก็ต เร่งแสกนแรงงานต่างด้าวตามแคมป์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : นวพรรณ พรายพรรณ
ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ภูเก็ต