พังงา ยกระดับคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัด – 3 สิงหาคม 2564

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา ประกาศคำสั่งจังหวัดพังงา ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในช่วงเวลา 3 – 16 สิงหาคม 2564

เข้าพังงาต้องมีอะไรบ้าง

ต้อง ได้รับวัคซีน Covid-19

  1. Sinovac ครบ 2 เข็ม
  2. Sinopharm ครบ 2 เข็ม

หรือ

  1. Sinovac เข็ม 1 และ AstraZeneca เข็ม 2

หรือ

  1. AstraZeneca 1 เข็ม
  2. Moderna 1 เข็ม
  3. Pfizer 1 เข็ม
  4. Janssen ( Johnson & Johnson ) 1 เข็ม

หรือต้อง ตรวจหาเชื้อ COVID-19

ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ วิธีการ Antigen Test
**ไม่เกิน 72 ชม. นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา
เข้าพังงาได้ไหม

1 thought on “พังงา ยกระดับคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัด – 3 สิงหาคม 2564”

Comments are closed.