พังงา ปิดการเรียนการสอน เป็นระบบ Online แทน

31 ก.ค. 2564 -ประกาศจังหวัดพังงา
งดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนทุกประเภทรวมถึงการสอนพิเศษหรือกวดวิชา ..ใช้การเรียนแบบ On line แทน
ตั้งแต่วันที่ 1-16 สิงหาคม 2564

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา