พังงาไม่พร้อมแล้ว พังงาต้องรอด – Club House Tonight 20.30น.

30 ก.ค. 2564

Clubhouse Tonight

Topic: พังงาไม่พร้อมแล้ว พังงาต้องรอด มารอดด้วยกันกับการระบาดใหม่

พังงาต้องรอด
 • Guest Speaker นโยบายพังงาพร้อม และบทบาทการประสานงานรัฐ
  • กิจก้อง ตันติจรัสวโรดม – ประธานอุตสาหกรรมภาคใต้
  • ชยพล หิรัณย์กนกกุฃ – นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
 • Guest Speaker ด้านข้อมูลทางการแพทย์ การดูแลตัวเองเบื้องต้น
  • อรนิดา ชีวไมตรีวงศ์ – นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลป่าตอง
  • พลกฤษณ์ ยี่สิ้น – อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • พิมพิกา ตันติธรรมวงศ์ – แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลถลาง

วันและเวลา

30 ก.ค. 64 เวลา 20.30 น. ที่ ClubHouse

1 thought on “พังงาไม่พร้อมแล้ว พังงาต้องรอด – Club House Tonight 20.30น.”

Comments are closed.