พังงาเตรียม เปิดรพ.สนาม ตำบลเกาะปันหยี เมืองพังงา

30 ก.ค. 64

พังงา เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก ๑ แห่ง ที่ศูนย์ศึกษาวิจัย ศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม

ผู้สื่อข่าวรายงาน นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าตรวจสอบบริเวณโดยรอบและภายในอาคารศูนย์ศึกษาวิจัย ศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา

เพื่อเตรียมสำหรับจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก 1 แห่ง เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะต้องติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และเตียงสำหรับผู้ป่วย โดยจะรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ ๒๐๐ เตียง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดพังงา มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะที่อำเภอท้ายเหมือง

โดยวันนี้จังหวัดพังงา มีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่จำนวน 37 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 640 ราย รักษาหายแล้ว 431 ราย กำลังรักษา 208 ราย และเสียชีวิต 1 ราย

สำหรับอาคารศูนย์ศึกษาวิจัย ศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ใช้สำหรับจัดกิจกรรมด้านส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมอื่นๆ ของจังหวัดด้วย

ที่มา: https://www.matichon.co.th/region/news_2857530