พังงาต้องรอด รายการรับบริจาค ประจำ 1 สิงหาคม 2564

ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564
พวกเราเพจ พังงาต้องรอด ขอขอบคุณ ผู้บริจาคที่ใจดีทุกท่าน ที่ร่วมใจกันช่วยบริจาค มอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับ รพ.สนามตะกั่วป่า (สนามกีฬากลาง) คนละเล็กคนละน้อย จนเป็นจำนวนเยอะ เชื่อแล้วว่าคนพังงามีแต่สิ่งดีดีให้กัน

ขอบคุณถึงกำลังใจ พังงาต้องรอด ขอบคุณทางอำเภอที่จัดหาสถานที่

จำนวนสิ่งของที่ยังขาดอยู่

  1. เบาะเตียงผู้ป่วยกันน้ำ (PVC) จำนวน 34เตียง
  2. หมอนผู้ป่วยกันน้ำ (PVC) จำนวน 38 ใบ
  3. แอลกอฮอล์ ล้างมือ จำนวน 168ขวด

ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นได้ที่

” หน้า ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า” (เต้นท์สีขาว)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 093-530-3085