ประกาศเตือน การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทางบก (ด่านตรวจท่าฉัตรไชย)

ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4157/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ทุกคนที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตจะต้องได้รับการ “ฉีดวัคซีนตามที่จังหวัดกำหนด” และ “การตรวจเชื้อโควิดไม่เกิน72ชั่วโมง” แล้วเท่านั้น จึงจะสามารถเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตได้)

จะมีผลถึงแค่ เวลา 23.00น ของวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เท่านั้น (ตามเวลาปิดด่าน)

หลังจากนั้น

ตั้งแต่ เวลา 05.00น ของวันที่ 3 สิงหาคม 2564 (ตามเวลาเปิดด่าน)

จังหวัดภูเก็ตจะยกระดับการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากในประเทศ ตาามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4202/2564

ห้ามบุคคลและผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต

ทั้งทางบก (ด่านตรวจท่าฉัตรไชย) ทางน้ำ (ท่าเรือ) ทุกท่าในจังหวัดภูเก็ต และช่องทางภายในประเทศ (ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต)

โดยมีผลตั้งแต่ 3 – 16 สิงหาคม 2564
** มาตรการนี้เป็นมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางขาเข้าจังหวัดภูเก็ตจากภายในประเทศเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศตามมาตรการ Sandbox แต่อย่างใด *

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4157/2564

อ้างอิงจาก

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4157/2564 จะมีผลถึงแค่ เวลา 23.00น ของวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เท่านั้น (ตามเวลาปิดด่าน)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=351618036493379&id=109168820738303&sfnsn=mo

 คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4202/2564 จะมีผลตั้งแต่ เวลา 05.00น ของวันที่ 3 สิงหาคม 2564 (ตามเวลาเปิดด่าน)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=355125329475983&id=109168820738303&sfnsn=mo

การเดนทางเข้าจังหวัดภูเก็ต