ตะกั่วป่า เปิดตลาดลานโล่ง – 7 สิงหาคม 2564

7 สิงหาคม 2564 – เนื่องจากการประกาศปิดตลาดลานโล่งชั่วคราว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564
ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองตะกั่วป่า เปิดตลาดลานโล่ง ด้วยคำขวัญ

ตลาดสะอาด อาหารอร่อย ถูกสุขอนามัย ราคายุติธรรม

เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
ตะกั่วป่า เปิดตลาดลานโล่ง