ตะกั่วป่า ปิดตลาดลานโล่งชั่วคราว 3 – 6 สิงหาคม 64

ประกาศ ปิดตลาดลานโล่งชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เทศบาลตะกั่วป่า
ปิดตลาดลานโล่ง

ประกาศ ปิดตลาดลานโล่งชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ตะกั่วป่า ปิดตลาดลานโล่งชั่วคราว 3 - 6 สิงหาคม 64
ตะกั่วป่า ปิดตลาดลานโล่งชั่วคราว 3 – 6 สิงหาคม 64

1 thought on “ตะกั่วป่า ปิดตลาดลานโล่งชั่วคราว 3 – 6 สิงหาคม 64”

Comments are closed.