ชุมชนชัยพัฒน์บ้านทุ่งรัก เข้ม! ห้ามคนนอกเข้าหมู่บ้านกันโควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ในอำเภอคุระบุรีมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น วันนี้ เพิ่ม 14 ราย ในพื้นที่ตำบลคุระ และบางวัน ชุมชนชัยพัฒน์บ้านทุ่งรัก ม.6 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี นำโดยนายสุชาติ มิตตุลาคาร กำนันตำบลแม่นางขาว ได้ประชุมออกมาตราการป้องกันหมู่บ้าน ห้ามคนภายนอกเข้าออกในชุมชน ป้องกันเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ชาวบ้านปลอดภัย ชุมชนชัยพัฒน์บ้านทุ่งรัก ชาวบ้านส่วนมากจะออกทะเลหาปลา เป็นชาวเล ไม่ค่อยเดินทางไปไหน จะอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลา อีกส่วนจะเป็นชาวบ้านที่ตั้งรกรากดั้งเดิมอยู่อาศัยมานาน ทุกคนร่วมมือร่วมใจ ตั้งด่านตรวจป้องกันภัยกันอย่างเต็มกำลัง เรียกว่า”ชุมชนจัดการตนเอง “ ไม่ต้องรอให้ทางราชการมีคำสั่ง เป็นการรวมพลังภาคประชาชนปกป้องหมู่บ้านให้ปลอดภัยโดยกำนันสุชาติ มิตตุลาคารมี #ประกาศ ออกมาเป็นมาตรการควบคุมการเข้า-ออกในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามมติของชุมชน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ชุมชนชัยพัฒน์บ้านทุ่งรัก มีสาระสำคัญ 7 ข้อคือ

สาระสำคัญ 7 ข้อ

  1. ผู้ที่มาจากต่างจังหวัดจะต้องปฏิบัติดังนี้ ฉีดวัคซิโนแวคมาแล้วครบ 2 เข็ม หรือฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้าจำนวน 1 เข็ม ผ่านการตรวจไม่ติดโควิด19 ไม่เกิน 3วัน และจะต้องกักตัว14 วัน
  2. ห้ามบุคคลภายนอกเข้าชุมชนโดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาต
  3. บุคคลที่มาจากนอกพื้นที่ทุกกรณี หากได้รับอนุญาตเข้าชุมชนจะต้องลงชื่อเข้า-ออกที่ด่านตรวจคัดครองกรองของชุมชนทุกครั้ง
  4. กรณีบุคคลในชุมชนมีความจำเป็นเดินทางไปต่างจังหวัด จะต้องไปแจ้งลงชื่อที่ด่านคัดกรองของชุมชนทุกครั้ง
  5. ห้ามชาวพม่าเข้า-ออก ในชุมชนโดยเด็ดขาด
  6. ห้ามออกนอกชุมชนตั้งแต่เวลา 20.00 น. ยกเว้นมีความจำเป็น!
  7. ขอความร่วมมือให้ชาวบ้านในชุมชนปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ที่มา: สมาคมสื่อวิทยุโทรทัศน์พังงาอันดามัน